Fettsugning

Fettsugning Plastikoperation fettsugning


Fettsugning 

 

 

 

Plastikkirurgi

Fettsugning

 

Att fettsuga sig / genomföra en fettsugning

Tyvärr är inte alla människor nöjda med hur sen kropp ser ut. Man har ofta en bild i sitt huvud om hur den idealiska kroppen ska se ut och det är inte alltid lätt att leva upp till de krav som man ställer på sig själv. En hjälp på vägen är en fettsugning som kan justera kroppens proportioner för att bättre motsvara dina förväntningar. Fettsugning tillhör en av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen som genomförs i landet. Vanliga ställen att fettsuga är mage, hals, överarmar, midja och lår, men även ansikte och andra delar kan behandlas. Vissa fettansamlingar är ett resultat av dina arvsanlag och är det är därför väldigt svårt att förändra detta genom diet eller motion. En fettsugning är dock endast avsedd för att lokalt ta bort fetma och inte en viktminskningsmetod.

Om man en gång har gjort en fettsugning så är detta resultat bestående då fettcellerna inte återbildas. Man ska dock vara medveten om att det bara är på området där man genomfört fettsugningen som fettcellerna försvinner och det kan mycket väl vara så att kroppen istället börjar lagra fett på något annat ställe. Var därför vaksam och rådfråga din kirurg innan operationen så att resultatet inte blir asymmetriskt. Det kan även vara så att det bästa för dig inte är en fettsugning utan att bukplastik är det som kommer att ge bäst resultat för dig.

Inför en fettsugning så får man inte äta eller dricka under cirka sex timmar före operationen. Meddela din kirurg så snart som möjligt om du får en förkylning eller infektion då detta kan innebära att din operation måste ställas in. Ibland rekommenderas det även att du ett par veckor innan operaionen lämnar blod om något skulle inträffa vid ingreppet. Väl i operationssalen får man först lugnande medel och apperatur kopplas till som övervakar hjärt- och andningsrytm. Normalt sett genomförs fettsugning under narkos, men har du svårt för detta så diskutera andra möjligheter med din läkare.

Hur går en fettsugning till

I huvudsak är där två olika metoder som används vid fettsugning, våt fettsugning och fettsugning med ultraljud. Den vanligaste fettsugning den s.k. våta fettsugningen. Denna börjar med att kirurgen gör ett antal små snitt genomhuden, där en tunn kanyl förs in. Denna har en slang kopplad till en motor som med hjälp av ett undertryck suger ut lämpligt fettöverskott. Innan själva sugning påbörjas så injiceras en lösning som löser upp fettcellerna. Metoden är effektiv och förkortar återhämtningstiden.

Fettsugning med ultraljud görs med hjälp av en sond som avger ultravågor. Med denna metod kan det förekomma långvariga smärtor i det behandlade området till en följd av termisk skada. Tekniken innebär att fettcellerna löses upp och man suger sedan ut det flytande fettet. Denna metod lämpar sig väl när större mängder fett skall tagas bort. Under båda typerna av fettsugning förlorar man stora mängder vätska och det är därför viktigt att denna ersätts löpande under operationen.

Efter fettsugningen

Efter en våt fettsugning har man förvånansvärt få smärtor och det är mest vid lägesförändringar och tryck som man känner en del ömhet. Det är inte alltid man behövs sys, men är där stygn så tages dessa bort efter cirka åtta dagar. Efter operationen får man ofta en gördel som ska förhindra svullnad i området för operationen, vilken ska sitta på dygnet runt i ett antal veckor. En fettsugning är en stor operation och kroppen reagerar ofta med att man känner sig trött och utmattad de första dagarna efter operationen. Man kan även uppleva en förhöjd kroppstemperatur ett par dagar efter operationen. Känslan i de behandlade områdena kan vara nedsatt efter en fettsugning och den kan ibland ta ett par månader innan känslen är helt tillbaka. Undvik att utföra fysisk aktivitet den första månaden efter operationen och det rekommenderas att du håller dig hemma i cirka en vecka.

Kostnad för en fettsugning

Kostnaden för en fettsugning varierar beroende på område och storlek på ingreppet. Nedan har du ungefärliga priser:Fettsugning - att fettsuga sig

Mage och midja kostar cirka 20 000 - 30 000 kronor
Höfter kostar cirka 15 000 kronor
Haka och hals kostar cirka 10 000 - 15 000 kronor
Ridbyxlår kostar cirka 20 000 - 23 000 kronor
Överarmar kostar cirka 15 000 - 20 000 kronor

Tipsa andra om sidan:

Till toppen av sidan

kropp - bukplastik - tjock - fettsugning - plastikoperaion - fet
www.opereradig.se - kontakt information